All UP Workers Alliance on Morong 43

Posted on February 12, 2010

0


Morong 43 Laban sa Kanser ng Lipunan

All UP Workers Alliance

(All UP Academic Employees Union at All UP Workers Union)

Pebrero 12, 2010

Tinawag ni Jose Rizal ang hindi makatao at hindi makatarungang pamamalakad ng mga kolonisador na Kastila sa Pilipinas bilang “kanser ng lipunan.” Itong metapora ni Rizal ay matingkad sa kasalukuyan, laluna kung ikakabit sa sitwasyon ng Morong 43 – ang mga manggagawang pangkalusugan na nagsasanay-medikal noong Pebrero 6, 2010 sa isang farmhouse sa Morong, Rizal. Ang balintuna ay ito: ang mga tumutulong sa paggamot at pag-ibsan ng mga sakit at kanser ng lipunan ang silang inaresto ng daan-daang elemento ng 2nd Infantry Division ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Rizal Philippine National Police (PNP); samantala, malaya ang mga salarin at lumalabag ng karapatang pantao tulad ng AFP at PNP.

Kabilang sa Morong 43 ang mga doktor, nars, community health worker at midwife na pawang nagbukas ng palad at loob para paglingkuran ang mahihirap na komunidad sa Pilipinas. Habang binibigyang-medalya ng gobyernong Arroyo ang mga misyong medikal na diumano’y isinasagawa ng mga elemento ng AFP, tiim-bagang naman nitong sinisikil at pinarurusahan ang mga tunay na naglilingkod sa pinakamahihirap na komunidad sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng serbisyong pangkalusugan at pagbabahagi ng kaalamang medikal.

Ang pinakamalala pa rito, bukod sa iligal na pag-aresto sa pamamagitan ng isang kuwestiyonableng warrant of arrest, patuloy na ginigipit sa pagkakapiit sa Camp Capinpin, Tanay, Rizal ang Morong 43. Lagpas 48 oras silang incommunicado at sa inisyal na ulat, sila ay kamamalasan ng mga senyas ng torture sa kamay ng mga militar. Bukod sa pisikal na torture, isinalaysay ng mga kamag-anak ng Morong 43 na nakaranas ang kanilang mga ipiniit na kaanak ng mental torture. Kakatwa rin dahil matapos na sapilitang kunin ang kanilang mga pribadong gamit, sinampahan ng militar ang Morong 43 ng illegal possession of firearms.

Sa lohika ng interbensiyong militar, mahihinuha ng sinuman na madali para sa mga elemento ng militar ang “magtanim” ng mga armas at magparatang ng mga kasalanan sa mga nais nitong sikilin. Higit pa rito, patuloy ang panghaharabas sa Morong 43 sa pamamagitan ng dantaon nang lohika ng red-baiting.

Ano nga ba ang dahilan kung bakit iligal na inaresto ang Morong 43? Kilalang mga doktor, nars, midwife at community health worker ang nasabing 43. Matagal na silang nagsisilbi sa bayan, nag-aalay ng talino, kaalaman, lakas at panahon upang kahit paano’y maibsan ang lumalalang kondisyon at sitwasyong pangkalusugan sa bansa. Bakit ang naglilingkod sa bayan ang inaaresto ng pamahalaan?

Kung mayroong dapat arestuhin at parusahan, ito ay ang pamahalaang lumustay sa kaban ng bayan at walang matinong programang pangkalusugan na nagpapalala sa kanser ng lipunan.

Palayain ang Morong 43!

AFP, PNP at Gobyernong Arroyo, Nilabag ang Anti-Torture Act, Panagutin!

Advertisements
Posted in: Diliman, Morong 43, System