Pagkilos sa Mayo 27, 2010 BOR Meeting, Huwebes, 8am, Quezon Hall

Posted on May 25, 2010

0


PANDAYAN
All UP Workers Alliance (All UP Workers Union | All UP Academic Employees Union)

PAANYAYA SA SAMA-SAMANG PAGKILOS SA MAYO 27, 2010 BOARD OF REGENTS (BOR) MEETING, HUWEBES, ALAS-OTSO NG UMAGA (8am), QUEZON HALL, UP DILIMAN

Magkakaroon ng BOR meeting sa darating na Mayo 27, Huwebes, sa Quezon Hall. Marami sa mga usaping pag-uusapan ay makakaapekto sa atin tulad ng mga sumusunod:

• Taunang Promosyon : Hatiang 80%(Faculty)-20%(Admin at REPS) sa Pondo
May nakalaan muling pondo para sa Promosyon 2010 at nandyan na naman ang proposal ng UP admin na hindi pantay na hatian sa budget. Hinihiling natin gawing 60 (Faculty)-40 (Admin at REPS) ang alokasyon para sa promosyon.

• Bigas (Unang Rice Subsidy)
Nakasalang sa meeting na ito ang pag-apruba ng Internal Operating Budget na kung saan nakasaad ang budget para sa bigas, batay sa napagkasunduan sa CNA.

• Pantay na Sagad Award
Hinihiling natin na maging pantay na P10,000 ang halaga ng “Sagad Award” sa mga Faculty, REPS at Admin.

• Large Class Policy
Bagama’t sa Los Baños pa lamang maingay ang isyung ito, hindi naman tahasang sinasabi ng administrasyon na ang aplikasyon ng polisiyang ito ay sa isang CU lamang magaganap. Kailangan natin tindigan ang hindi makatarungung polisiyang ito.

• Seguridad sa Trabaho
Hanggang ngayon ay wala pa ring pinal na desisyon ang UP Admin sa mga usapin hinggil sa mahigit na 2 taong tenure case ni Prof. Sarah Raymundo ng UP Diliman at ang dropping from the roll ni Mr. Freddie Sambrano , kawani at Presidente ng ALL UP Workers Union ng UP Los Baños.

• PGH Directorship
Patuloy na “wala sa tama” ang mga kaganapan hinggil sa PGH directorship. Mahalaga ang isyung ito para sa atin dahil ito ay magpapatindi ng pagsasapribado ng PGH na magbibigay daan sa hindi abot kayang serbisyong kalusugan.

Kailangan nating maipakita ang ating tindig sa mga isyu na ito sa pamamagitan ng isang mobilisasyon. Magkita-kita tayo sa Quezon Hall ng alas-8:30 ng umaga, upang sama sama nating ipaglaban ang ating mga BENEPISYO, SEGURIDAD AT KARAPATAN.

Advertisements
Posted in: Uncategorized