BAD ROMAN (Protest Jingle na Halaw sa “Bad Romance” ni Lady Gaga)

Posted on June 25, 2010

0


Bad Roman
Sa tono ng “Bad Romance” ni Lady Gaga
Halaw ng CONTEND-UP

Wo-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-,
Ikaw ay bad Roman
Wo-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-,
Ikaw ay very bad Roman

Roman, Ro-, Roman
Roman, Ro-, Roman
Reyna ng komersyalisasyon

Roman, Ro-, Roman
Roman, Ro-, Roman
Reyna ng pribatisasyon

300 percent na tuition increase
Sangkaterbang lab fee increase
Ano ba yan? Yan! Yan! Yan!
Ano ba yan?
Pinatalsik ang Student Regent
Pinatalsik si Joe Gonzales
Ano ba yan? Yan! Yan! Yan!
Ano ba yan?
(Yan! Yan! Yan! Ano ba yan?)
FMAB na iligal
PGH pina-privatize
Ikaw na’ng bad, ang bad Roman

UP naming kaymahal-mahal
Inilayo mo sa sambayanan
Kinulot mo pa’ng katotohanan
Ikaw talaga ay bad Roman
Wo-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-,
Ikaw ay bad Roman
Wo-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-,
Ikaw ay very bad Roman

Roman, Ro-, Roman
Roman, Ro-, Roman
Kakambal ka ni Gloria Arroyo

Asan ang tunay na demokrasya?
Pamamahala ay tiraniya
Ng iilan! Yan! Yan! Yan!
Ano ba yan?
10 days sick leave o severance pay
Sa REPS at admin ay ipinagkakait
Diskriminasyon! Yan! Yan! Yan!
Ano ba yan?
(Yan! Yan! Yan! Ano ba yan?)
Demolisyon at negosyo
Tanggalan sa trabaho
Ikaw na ang bad, bad Roman

Kung ang UP ay iyong mahal
Ibalik mo ‘to sa sambayanan
Hindi kami papayag kailanman
Na kami’y iyong apak-apakan!
Wo-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-,
Ikaw ay bad Roman
Wo-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-, ho-,
Ikaw ay very bad Roman

Roman, Ro-, Roman
Wakas, wakasan
Ang Imperyo ni bad Roman!

Advertisements