Tula ni Prop. JD Agapito re: UP Budget Cut

Posted on November 27, 2010

0


UP Budget CUT…A call to STRIKE

Tula ni Prop. JD Agapito ng UP Manila
Marami ng pagkilos ang naisagawa.
Sa nakaraang buwan hindi nagpabaya.
Bakit administrasyo’y nabingi na sadya,
BUDGET sa edukasyon huwag dapat ibaba.

Nakapagtatakang kay laki ng bawas,
BUDGET para sa  UP ay  di nakaligtas.
Bakit edukasyon ang di pinalampas.
Pero pondo sa  military  sadyang itinaas.

Nakakalungkot na sa bagong liderato
Ang kaltas sa budget ay sadyang lumobo.
Di ba’t  edukasyo’y mahalagang aspekto.
Upang kaunlaran ay ating  matamo.

Nguni’t ang nangyari ay kabaligtaran.
Pork barrel, dole out funds siyang pang dinagdagan.
Pati na ang pondo para sa pautang.
Pangunahing serbisyo’y lalong  natabunan.

Kailangan ngayo’y matinding pagkilos .
Dahil  mag-aaral ang tiyak maghihikahos.
Kalidad ng edukasyon ay bababang lubos.
Malaking problema na  dapat  iayos.

Maging kaguruan at mga empleyado.
Kay raming mga tao ang sadyang apektado.
Kaya’t dapat pakinggan ng ating Pangulo. (P-NOY)
Budget sa edukasyo’y dapat na  mahusto.

Sa Poong Maykapal ako’y may dalangin.
Mga lider ng bayan inyo pong hipuin.
Desisyon  sa BUDGET ayusing  magaling.
EDUKASYON (at KALUSUGAN) ang dapat  UNAHIN.

JD Agapito
24 November 2010

Advertisements
Posted in: Budget Cut, Manila