Bakit si Alfredo Pascual ang Ibinoto ng Staff Regent para UP President?

Posted on January 25, 2011

0


Bakit si G. Alfredo Pascual ang aking ibinoto bilang ika-20 Pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas na manunungkulan simulang Pebrero 10, 2011 hanggang Pebrero 9, 2017

ni Kgg. Clodualdo “Buboy” Cabrera

Staff Regent

 

Ang aking pagboto kay G. Alfredo Pascual ay nakabatay sa mga pinagkaisahan at pinagkasunduan sa ginanap na Systemwide Sectoral Conference noong Setyembre 2 at 3, 2010 na ginanap sa UP SOLAIR at dinaluhan ng iba’t ibang kinatawan mula sa sektor ng estudyante, guro, REPS, at administratibong kawani, gayundin sa mga nakalap na mungkahi sa aking ginawang pag-iikot sa iba’t ibang kampus.

 

Ang pangkalahatang pamantayan na napagkaisahan ay ang sumusunod:

 

a.   Matuwid na pamamahala: democratic governance/participation

b.   Transparency and accountability

c.   May paninindigan sa pagkakapantay-pantay ng mga social benefit, katulad halimbawa ng sagad award

 

Partikular na usapin ang sumusunod:

 

1.   Suporta upang mapanatili at paunlaring muli ang University Food Service.

 

2.   Pagbibigay ng malaking pansin sa regularisasyon ng mga kasalukuyang kaswal na empleado.

 

3.   Pagtitiyak na magkaroon ng kinatawan ang All UP Workers Union at All UP Academic Employees sa lahat ng komite na may kinalaman sa kanilang sektor o maaaring magkaroon ng epekto sa kanilang hanay.

 

4.   Pagtitiyak na mayroong konsultasyon ang unyon (na eksklusibong kumakatawan sa non-academic personnel ng UP) sa lahat ng REPS/administrative policies at mga pagbabago sa mga patakaran bago ito ipatupad.

 

5.   Pagtitiyak na naipatutupad ang lahat ng probisyon na nakapaloob sa Collective Negotiation Agreement (CNA) sa pagitan ng UP at All UP Workers Union at All UP Academic Employees Union.

 

6.   Pagkakaroon ng health insurance na ang malaking pondo nito ay manggagaling sa pondo ng UP.

 

7.   Pagkakaloob ng equity sa sampung araw na sick leave na ipinagkaloob na sa mga faculty.

8.   Informal settlers – Magkaroon ng komprehensibong pag-aaral sa usapin tungkol sa mga informal settlers sa loob ng UP.

 

9.   Maluwag na pagtanggap ng UP sa mga magsasakang tumutungo dito sa Maynila upang pansamantalang magpahinga o magpalipas ng gabi kapag sila ay may mobilisasyon hinggil sa kanilang mga isyu tulad ng pagtanggap at pag-alaga nila sa ating mga estudyante kung sila ay may mga field exposure sa kanayunan.

 

10. Pagtindig ng UP sa mga pambansang isyu na lubusang nakakaapekto sa sambayanang Filipino, tulad ng genuine land reform, wage increase, at human rights violations,

 

 

Marami sa nakasaad sa itaas ay pinanindigan na ni Ginoong Pascual, katulad ng:

 

*    pagtindig sa  direktor ng PGH na si Dr. Jose Gonzales

*    pagboto para sa tenure ni Prop. Sarah Raymundo noong miyembro pa siya ng BOR

*    pagboto niya para sa Php10,000 (guro) at Php8,000.00 (Admin/REPS) sagad laban sa proposal ng administrasyon na P10,000 at P6,000.00

*    pagsang-ayon na dapat magkaroon ng dagdag na sampung araw na equity leave privileges para sa mga kawani at REPS  na ipinagkaloob na sa mga guro.

 

Sa kabila nito, may mga isyu pa rin na hindi namin pinagkasunduan ni Ginoong Pascual. Hindi kami nagkasundo sa proyektong Faculty Medical Arts building o FMAB sa UP PGH, pribatisasyon, ang usapin sa public- private partnership o PPP’s, at ang pagtingin sa usapin ng komersiyalisasyon.

 

Tapatan at diretsahang sinasabi ni Ginoong Pascual ang kaniyang tindig sa mga isyung nabanggit ngunit bukas pa rin siya sa usapin hinggil sa mga isyung hindi namin pinagkakasunduan.

 

Naniniwala ako na ang Unibersidad ng Pilipinas ay isa sa pinakamahusay na Unibersidad sa buong mundo. Naniniwala rin ako na ang ating pangulo, mga tsanselor, dekano, at akademikong pinuno, ay hindi lamang magsisilbing academic leader bagkus, sila rin ang pangunahing magtitiyak ng matuwid at demokratikong  pamamahala na may pantay-pantay na pagtingin sa mga benepisyo para sa lahat ng sektor ng ating unibersidad at hindi magpapairal ng diskriminasyon.

 

 

Muli at muli ay nais kong ipabatid at ipaalala na ang pagkakapanalo ni G. Alfredo Pascual bilang bagong pangulo ng ating unibersidad ay hindi nangangahulugang hihinto na tayo sa ating mga ginagawang pagkilos, bagkus lalo nating babantayan ang lahat ng kaniyang mga programa at patakaran—patuloy tayong magmulat, mag-organisa, magparami, magkonsolida at magsama-sama,  at patuloy na maging matibay sa ating paninindigan at mga ipinaglalaban sapagkat nasa ating mga kamay lamang ang susi ng lahat ng ating tagumpay!

 

Para sa Unibersidad at Bayan,

 

Clodualdo “Buboy” Cabrera

Staff Regent

Advertisements
Posted in: Uncategorized