Pahayag ng UP KILOS NA! sa ika-limang taon ng pagkawala nina Karen Empeno at Sherlyn Cadapan

Posted on June 26, 2011

0


KOLEKTIBONG PAGTAKBO: PAGHANAP AT PAGTUGIS

Pahayag ng UP KILOS NA! sa ika-limang taon ng pagkawala nina Karen Empeno at Sherlyn Cadapan

Hunyo 26, 2011

 

Bakit ba tayo tumatakbo ngayon? Hindi para sa paligsahan. Hindi rin para sa premyo. Hindi rin para pumayat o sumeksi. Tumatakbo tayo hindi dahil may humahabol sa atin. At tumatakbo tayo lalong hindi dahil may tinatakbuhan tayo! Sa katunayan, tumatakbo tayo ngayon dahil may hinahanap at may tinutugis tayo!

Tumatakbo tayo ngayon, mga kasama, dahil sa araw na ito, Hunyo 26, 2011, ay limang taon nang nawawala sina Karen Empeno at Sherlyn Cadapan, mga estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas (UP), at ang kasama nilang si Manuel Merino. Dinukot sila ng mga elemento ng militar sa Brgy. San Miguel, Hagonoy, Bulacan. Limang taon na natin silang hinahanap. Limang taon na silang tumatakbo sa ating mga puso at utak.

Tumatakbo tayo upang ipaalala sa lahat na sila’y hindi dapat maging estadistika lamang. Na sila’y hindi dapat masalalak bilang dagdag na mga pangalan lamang sa listahan ng mga dinudukot, winawala, tinotortyur, ginagahasa, pinapaslang, at ipinalilimot ng militar at estado. Tumatakbo tayo dahil ayaw nating makalimot. Dahil hinding-hindi tayo dapat makalimot! Kasalanan, mga kasama, ang makalimot. Sapagkat ang paglimot ay nangangahulugan ng pagpapabaya sa mga aral ng alaala – ang alaala ng paglilingkod nang tapat nina Karen, Sherlyn, Manuel at iba pang mabubuting anak ng bayan. Sapagkat ang paglimot ay hadlang sa pagsulong sa kinabukasang may hustisya.

Tumatakbo tayo, mga kasama, dahil may tinutugis tayo! Hinahabol natin ang paggulong ng hustisya! Hinahabol natin ang mga salarin. Tinutugis natin sina Gloria Macapagal Arroyo at Jovito Palparan, sampu ng kanilang kapwa mga berdugo.  Tumatakbo tayo para panagutin sila sa kanilang mga kasalanan sa ating mga iskolar ng bayan, sa ating mga mamamayan, sa ating bayan. Ngayong buwan na ito, inilabas na ng Korte Suprema ang atas kay Palparan at mga kasamahan nito na ilitaw at palayain sina Karen, Sherlyn at Manuel. Naalis man sa listahan ng gobyerno ng mga dapat managot sa pagkawala ng tatlo, sa ating listahan ng mga berdugo’t salarin ay numero uno si Arroyo! Tumatakbo rin tayo upang hamunin si Noynoy Aquino na panagutin at parusahan sina Arroyo at Palparan sa kanilang mga kasalanan sa mga iskolar ng bayan at sa taumbayan

Ngayong Pandaigdigang Araw Laban sa Tortyur, tumatakbo tayo laban sa tortyur at laban sa sistematikong pagpapahirap ng estado! Tumatakbo tayo para kina Karen, Sherlyn at Manuel. Tumatakbo rin tayo para sa pagpapalaya ng iba pang mga detinidong politikal, kabilang ang dalawa pang iskolar ng bayan ng UP na sina Ericson Acosta at Maricon Montajes. Tumatakbo tayo laban sa patuloy na politikal na pagpipiit, panggigipit, pangwawala, pandarahas at pamamaslang sa mga aktibista at mamamayan!

Ngayong araw, mga kasama, sama-sama nating itala sa ating kasaysayan ang mas marubdob na pagpapatatag ng ating hanay at pagpapalakas ng ating kolektibong tinig. Sapagkat ang bawat pagtakbo ay may simula, tiyak rin na ito’y may katapusan. At nasa sa ating kolektibong pagtakbo at pagkilos ang pagtitiyak na ang hangganan ng labang ito, at ng iba pa nating mga laban, ay walang iba kundi ang tagumpay, tagumpay, tagumpay!

 

Ilitaw sina Karen Empeno, Sherlyn Cadapan at Manuel Merino!

Panagutin sina Arroyo, Palparan atbp berdugo!

Palayain sina Ericson Acosta at Maricon Montajes!

Tumakbo at manindigan para sa hustisyang panlipunan!

Advertisements