2012 Budget ni PNoy: Budget Para sa Pribatisasyon ng Serbisyong Panlipunan, Budget para sa Dayuhan

Posted on August 9, 2011

2


2012 Budget ni PNoy: Budget para sa Pribatisasyon ng Serbisyong Panlipunan, Budget para sa Dayuhan, Budget Kontra Mamamayan!

Pahayag ng UP Kilos Na para sa Demokratikong Unibersidad ng Pilipinas na Naglilingkod sa Sambayanan

Agosto 8, 2011

 

You can download and print the PDF version of this statement by clicking on this: UP Kilos Na – 2012 Budget ni PNoy

Ipinagmamayabang ni Aquino na ang panukalang 2012 budget na inihapag sa Kongreso ay budget “deretso sa tao” at patotoo sa kanyang “social contract” sa mamamayang Pilipino.

Kasinungalingan.  Mahalagang makita ang detalye para mahubaran ang tunay na katangian ng 2012 budget ni Aquino.

CCT dinagdagan, Budget ng mga Ospital at SUCs binawasan

Sobrang laki nang itinaas sa budget para sa programang CCT ni Aquino—mula P21.9 bilyon tungong P39.5. bilyon! Samantala,  P44.4 bilyon  ang budget para sa kalusugan mula P31.8 bilyon noong 2011. P12. 6 bilyon lamang ang itinaas ng budget sa kalusugan, habang P17.6 bilyon ang idinagdag sa isang programang matinding binabatikos bunga ng paging dole-out nito at pagiging “band-aid” na solusyon sa problema sa kahirapan.

Kinaltasan ang MOOE ng 12 mayor na ospital na noong 2011 ay kinaltasan na nang mahigit P70.8 milyon. Ang pondo para sa 55 ospital ay binawasan ng mahigit P363.7 milyon. Mababa ng mahigit P1.1 bilyon ang pondo para sa 2012 para sa mga ospital kung ikumpara noong 2010. Ang malaking bahagi ng pondong idinagdag sa budget ng DOH para sa 2012 ay nakalaan sa National Health Insurance Program—P12.0 bilyon mula P3.5 bilyon noong 2011!  Lalo lamang itinutulak ng budget sa kalusugan ang pribatisasyon ng mga pampublikong ospital na sa ngayon pa lamang ay hirap nang matugunan ang pangangailangan ng mahihirap na mamamayan dahil sa kakulangan ng manggagawang pangkalusugan, pondo para sa mga pangangailangan at sa gamot.

Sa P1.816 trilyong pondo sa National Expenditure Program (NEP) 2012, P21.8 bilyon ang ilalaan para sa mga SUCs, mas mababa sa P22.03 bilyong naipasa noong 2011.Matapos kaltasan ng mahigit P1 bilyon ang operations budget ng mga pamantasan para sa taong 2011, limampung SUC naman ang may pinagsama-samang kaltas na P569.8 milyon sa mga kabuuang pondo nito para sa 2012. Sa UP, ang tantya ni President Pascual, P800 milyon ang kaltas sa 2012 budget, P600 milyon sa PS at P200 milyon sa MOOE.

Apatnapu’t  limang (45)  paaralan ang kinaltasan ng maintenance and other operating expenses (MOOE) ng P250.9 milyon kabilang ang UP na kinaltasan ng P181.6 milyon sa MOOE. Dapat ay awtomatikong tataas ang pondo para sa Personal Services (PS) dahil sa isinabatas na pagtataas ng sweldo ng mga kawani ng pamahalaan. Sa halip, kinaltasan pa nga ng PS ang 58 na mga pamantasan na aabot sa P403.3 milyon.

Sa pangkalahatan, napakaliit ng alokasyon at talagang hindi sapat para sa mga pamantasan. Sa ilang dinagdagan ng pondo, ni hindi mababawi ang kinaltas na pondo noong nakaraang taon at napakalayo din sa aktwal na pangangailangan ng mga pamantasan. Wala pa sa kalahati ng mga mungkahing pondo ng mga SUCs ang inapruba ng DBM.

Sa kabila ng bulok na mga gusali, pasilidad at napakaraming mga hindi na maaccomodate na mga mag-aaral sa mga SUCs, nanatiling wala kahit isang kusing na inilaan ang gubyerno para sa capital outlay o paggawa ng bagong mga gusali at mga klasrum.

Zero Capital Outlay sa mga Ospital at SUCs, Dagdag ng Capital Outlay sa Piling Ahensya

Lalo lamang lumilinaw ang pagtulak ng pribatisasyon ng  pamahalaang Aquino sa mga state universities at mga pampublikong ospital sa pribatisasyon at sa pagnenegosyo dahil sa kawalan muli ng pondo para sa pagtatayo ng mga kailangang imprastruktura—zero capital outlay.

Gayunpaman, patuloy na nagtatamasa ng Capital Outlay ang mga piling ahensya ng pamahalaan kabilang na ang Office of the President, Office of the Vice President, AFP, DILG at iba pa:

Proposed Capital Outlay para 2012

OP-  P 150.637 million

DOJ – P400 million

OVP -105.762  million

Philippine Army -158.670 million

Air Force -180.250  million

Navy -126.848   million

GHQ AFP -5.046 B

DOST -982.752 milyon

DILG -1.5 B

DSWD –188.291 million

DOT –90.000 million

Presidential Communications Operations Office -35.509 million

DBM -93.076 million

 

Dagdag na Budget sa Basic Education: Hindi Sapat!

Habang kinakaltasan ang pondo ng SUCs, kapos na kapos naman ang P238.8 bilyong inilaan sa DepEd bagamat mas malaki ito nang P30 bilyon mula sa 2011 budget na P207.3 bilyon. Lubhang hindi sapat ito para matugunan ang kakulangan sa mga pasilidad at guro.Malaking bahagi ng idinagdag na nasa P30 bilyon mula sa dating P207.3 bilyon ay awtomatikong mapupunta sa pagpapatupad ng isinabatas na dagdag-sweldo, at hindi makabuluhan ang maidadagdag na mga klasrum, guro at pasilidad.

Dahil hindi sasapat ang pondo, lalong sasahol pa ang kalagayan ng edukasyon sa pagpapatupad ng gubyerno sa dagdag ng taon sa kinder at elementarya. Ang pangakong magdadagdag ng pondo para sa dagdag taon ay hindi totoo kung titingnan ang badyet.Mahigit P1.9 bilyon lamang ang idadagdag para sa “universal kinder” gayong aabot sa P18 bilyon kung tutuusin ang kailangan para magkaroon ng guro ang 2.3 milyong inaasahang papasok.

Aabot lamang sa 13,000 na bagong guro ang target ng gubyerno gayong nasa 103,000 ang kakulangan. Nasa 45,231 lamang ang mga gagawin na klasrum, kasama na ang irerehabilitate, gayong 152,000 ang kulang. Sa bagong upuan, 2.53 milyon ang target, malayo sa 13 milyon na kailangan. Habang sa libro, 45.5 milyon lamang ang target habang 95 milyon ang kulang.

Public Private Partnership—Paglalaan ng Malaking Pondo para sa Pribadong Sektor

Habang kapos na kapos ang budget sa edukasyon at kalusugan, malalaking halaga ang inilaan para sa public-private partnership (PPP) sa 2012 budget.May nakalaaang P22.1 B para sa PPP. Nakalaaan ang P3 bilyon para sa DPWH at P8.6 bilyon sa DOTC para sa mga “PPP ventures and for the preparation of business cases, pre-feasibility and feasibility studies.” May P3.0 bilyon para sa PPP sa mga pampublikong ospital at P5.0 bilyon para sa edukasyon.

Hindi tinatawag na PPP, pero sa esensya ay pareho rin ang P 6.3 B na nakalaan sa General Assistance to Private Education (GASTPE).Lumalabas na lalo lamang pinalalakas ng budget ni Aquino ang pribadong sektor laluna sa edukasyon at sa kalusugan habang binabawasan ang pondo at tinutulak ang mga pampublikong unibersidad at ospital na kumita sa pamamagitan ng dagdag na “user’s fees”. 

Budget sa Militar, Pulis at Intelligence Dinagdagan

 

2011

Proposed 2012

Dagdag

DND

P 104.5 B

P107.8 billion 

3.3 B

PNP

P 69.4 B

P78.6 billion 

9.2 B

NICA

P422.057  milyon

P436.171 milyon

14.1 milyon

National Security Council

P 60.750

P72.637

11.9 milyon

 

May nakapasok pang “confidential and intelligence expenses” sa proposed budget ng iba’t ibang ahensya ng gobyerno. Sa Office of the President, merong P600 milyon para 2012, doble sa P300 milyon na inilaan noong 2011. Sa Office of the Vice President, mula P6 milyon noong 2011, P9  milyon ang nakatalaga para sa “confidential and intelligence expenses”.

Pero ang bago at malaking counter-insurgency budget na nakabalatkayo na interbensyong pangkapayapaan ay ang tinatawag na  Payapa at Masaganang Pamayanan (PAMANA) Program. Meron itong pondong P1.9 bilyon na nakatalaga sa OPAPP (P329.3 milyon), DSWD (P586.7 milyon), DILG (P968.9 milyon) at DAR (P17.6 milyon). Bahagi ang AFP sa pamamagitan ng kanyang Engineering Brigade sa implementasyon ng mga proyektong nakatutok sa 1,921 barangay sa 171 na bayan sa 34 na probinsya na tinutukoy na “conflict-affected” areas.

Miscellaneous Personnel Benefits Fund (MPBF)—Sino ang Magbebenefit?

Malalaki ang kaltas sa Personnel Services ng mga ahensya ng pamahalaan kabilang na ang UP, mga state universities and colleges at mga pampublikong ospital. Ang paliwanag na ibinigay ni PNoy ay kanilang inalis ang alokasyon para sa unfilled positions. Hindi malinaw kung magkano ang kabuuang halaga ng kinaltas sa PS ng iba’t ibang ahensya ng pamahalaan, pero nagtalaga ng P23.4 bilyon sa tinatawag nilang Miscellaneous Personnel Benefits Fund (MPBF) na hawak ng Department of Budget and Management.

Sinasabi ng Malacanang na ang hakbang na ito ay para mapigilan ang abuso sa paggamit ng pondo mula sa “unfilled positions”. Sa kalagayan ng mga SUCs at mga pampublikong ospital, mas kapakipakinabang para sa mga guro, mga kawani at mga manggagawa sa ospital kung inilabas ang mga posisyong ito para kagyat na mapunuan sa kalagayang napakaraming mga kontraktwal sa mga SUCs at mga ospital.

Walang Matatamong Kaunlaran sa Bayan sa Patuloy na Pag-asa sa Dayuhan

Pambayad utang pa rin ang pinakamalaking alokasyon sa budget para sa 2012. Nakalaan ang P333 bilyon sa P1.86 trilyon na kabuuang 2012 budget para sa pambayad sa interes sa utang ng pambansang pamahalaan. Ikumpara ang halaga nito sa inilaan para sa Department of Agrarian Reform (P6.2 B), Department of Agriculture (P4.2 B) at sa DENR (4.4B). Ang binibigay na prayoridad sa pagbabayad-utang ng pamahalaan bilang garantiya nang patuloy na makakautang ito sa mga dayuhan ay indikasyon na nanatiling “debt-driven” ang planong “pangkaunlaran” ng kasalukuyang administrasyon.

Kahit ang prayoridad nito sa pambansang pag-unlad na sinasalamin sa prayoridad sa alokasyon para sa P500 milyong hiwalay na pondo para sa CHED  (business processing outsourcing, tourism, agriculture) ay nakatuon pangunahin para sa pag-akit sa dayuhang pamumuhunan. Wala sa budget ni Aquino ang pambansang industriyalisasyon at tunay na repormang agraryo, mahahalagang kondisyon para makapaglikha ng trabaho sa bansa at makapagpalawak sa lokal na pamilihan.

Pinatutunayan muli ng Administrasyong Aquino ang pagiging pahirap, inutil at makadayuhan nito sa panukalang 2012 budget!

Labanan ang budget cuts ni Aquino!

Ipaglaban ang mas mataas at makabuluhang pondo sa edukasyon, kalusugan at serbisyong panlipunan para sa mamamayan!

Budget sa pambayad utang, militar at korupsyon, ilaan sa serbisyong panlipunan!

Sumama sa Pambansang Araw ng Protesta para sa Dagdag na Pondo sa Edukasyon sa Agosto 25, unang araw ng pagdinig sa plenaryo ng panukalang 2012 Budget!

Mga sanggunian:

The President’s 2012 Budget Message: http://www.dbm.gov.ph/index.php?id=1457&pid=9&xid=31

2011 General Appropriations Act: http://www.dbm.gov.ph/index.php?pid=8&xid=28&id=1364

2012 National Expenditures Program (NEP): http://www.dbm.gov.ph/index.php?pid=9&xid=30&id=1453

Vencer Crisostomo: “Balikong Prayoridad: Pagpapabaya sa Pagpopondo ng Serbisyong Panlipunan http://www.thepoc.net/blogwatch-features/13119-balikong-prayoridad-pagpapabaya-sa-pagpopondo-ng-serbisyong-panlipunan-pangalawang-bahagi-.html

Vencer Crisostomo: “Problematikong Pagpopondo: Budget ng SUCs Muli Na namang Kakaltasan ni Aquino (Part 1)”  http://www.thepoc.net/blogwatch-features/13114-2012-suc-budget-cuts-and-wrong-priorities.html

Text and photo originally published here: http://www.facebook.com/notes/up-kilos-na/up-kilos-na-2012-budget-ni-pnoy-budget-para-sa-pribatisasyon-ng-serbisyong-panli/231922560178854

Advertisements
Posted in: Budget Cut