Takbuhan, Habulan at ang 2012 Budget ni Noynoy

Posted on September 11, 2011

0


Pahayag ng KILOS NA LABAN SA BUDGET CUTS

Setyembre 11, 2011

 

Tumatakbo tayo ngayon sa “matuwid na daan” ni Pangulong Noynoy Aquino. Tumatakbo tayong mga mamamayan, at mabilis na pinatatakbo ng administrasyong Aquino batay sa kaniyang mga patakaran at polisiya. Ngunit sa pagpapatakbong ito ni Aquino, ang kaniyang mismong mga patakaran at polisiya ay mga batong nakakalat sa daan, nakatitisod sa ating pagtakbo, nakadarapa, at nakasusugat ng ating mga tuhod.

 

Isa sa tampok na batong nakakalat sa “daang matuwid” ni Aquino ay ang kanyang national budget para sa taong 2012. Sa dalawang taon ni Noynoy, malinaw na ang subsidyo para sa edukasyon, kalusugan at iba pang batayang serbisyo ay hindi prayoridad ng gobyerno. Inuuna nito ang interes ng dayuhan, pribadong sektor, at mga band-aid na solusyon tulad ng Conditional Cash Transfer (CCT). Ito’y sa kabila ng mababang kalidad ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan sa bansa, bukod pa sa nakaambang pagtaas pamasahe sa MRT at LRT at iba pang presyo ng mga produkto.

 

Ang pagtakbo natin ngayong araw, Setyembre 11, 2011, ay isang paghabol para sa makatarungang badyet sa edukasyon, kalusugan at batayang serbisyong panlipunan. Malinaw na ang “daang matuwid” ni Noynoy ay daang tigib ng balakid at hambalang – mga polisiyang kontra-mamamayan.

 

Ang pagpapatakbo ng administrasyong Aquino sa bansa ay paatras at hindi pasulong. Tayong mga mamamayang tumatakbo ang nakababatid kung paano itutuwid ang baliko at lisyang landasing ipinatatahak sa atin ni Aquino. Kung kaya’t sumama na sa pagtakbo ngayong araw para sa subsidyong magpapaaral sa ating mamamayan, magkakalinga sa ating kalusugan, at magsisiguro na ang mga batayang serbisyong panlipunan ay tunay na nakaaabot sa mamamayan. Dahil ang pagtakbo nang paatras ay kailanman hindi magdadala sa atin sa ginhawa.

Advertisements