HINDI PA TAPOS ANG LABAN PARA SA MAS MATAAS NA BUDGET SA UP, EDUKASYON, KALUSUGAN AT SERBISYONG PANLIPUNAN

Posted on November 20, 2011

0HINDI PA TAPOS ANG LABAN PARA SA MAS MATAAS NA BUDGET SA UP, EDUKASYON, KALUSUGAN AT SERBISYONG PANLIPUNAN

UP KILOS NA LABAN SA BUDGET CUT!

Nobyembre 17, 2011

 

Unang Semestre ng 2011-2012: Unang Yugto ng Ating Laban

 

Nagpupugay ang UP Kilos Na Laban sa Budget Cut sa masigla at malawak na paglahok ng komunidad ng Unibersidad ng Pilipinas sa buong system para igiit ang mas mataas na budget sa UP, ibang SUCs, edukasyon at kalusugan nitong nakaraang semestre.

 

Nairehistro natin ang pagtutol sa iba’t ibang anyo. Nagpalabas ng mga pahayag si UP President Alfredo E. Pascual at UPD Chancellor Caesar Saloma. Naglagay ng mga tarpaulin na naglaman ng mga panawagan para sa dagdag na budget sa UP, edukasyon at kalusugan ang maraming mga kolehiyo sa UP Diliman.  Nagdaos ng mga fora, office-to-office, room-to-room ang mga estudyante, kawani at guro para matalakay ang 2012 budget proposal ni Aquino at ang epekto nito sa UP at sa mamamayan.  Nagkaroon din mga delegasyon sa mga kongresista at mga senador para maipaliwanag bakit hindi makatarungan ang budget ng UP at iba pang SUCs at dumalo sa mga hearings na ginanap sa Kongreso.

Ang mga martsa’t pagkilos noong Setyembre 21-23 sa iba’t ibang kampus ng UP sa Diliman, Manila, Los Banos, Baguio, Cebu, Tacloban at Iloilo upang sama-samang ihayag ang kahilingan ng mga iskolar, guro at kawani ng bayan ng UP, kasama ang iba pang mga state universities at colleges, ang rurok ng pagrehistro ng ating pagtutol.

 

 

Ang resulta ng unang yugto ng ating laban

 

Hindi matatawaran ang pagkakaisa na nabuo sa makatarungang kahilingan para sa dagdag na budget sa edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyong panlipunan at ang paglalantad sa makadayuhan (prayoridad ang debt servicing)  at ang mga anti-mamamayang balangkas ng budget ni Aquino. Naisalin ang pagkakaisang ito sa masigla, malikhain at malaganap na mga pagkilos sa loob at labas ng unibersidad.

 

Dahil sa naiguhit natin sa opinyong pampubliko ang mga makatarungang kahilingan natin, napilitan ang pamahalaang Aquino sa sagutin ang mga inihapag nating puna sa mga layunin at laman ng kanilang  panukalang 2012 budget. Tulad sa nakaraang taon,  minaliit ng  tagapagsalita ni Aquino na si  Abigail Valte ang pagkilos ng mga state universities and colleges at sinabihan pa ang mga mag-aaral na magkonsentra na lang sa kanilang pag-aaral. Pero maagap na natugunan ito ng mga organisasyon ng kabataan-estudyante na nagpaalaala sa kasaysayan ng  kabuluhan ng sama-samang pagkilos kabilang na ang pagpapatalsik sa diktadurang Marcos.

 

Malaki ang tagumpay na nakamit natin kaugnay ng pagbubuo ng ating pagkakaisa at sa militansya ng ating mga pagkilos. Ngunit sa kabila nito, napakaliit ng nakamit natin sa HOR na halos buung-buo na ipinasa ang budget ni Aquino.

Noong Oktubre 16, 2011, ipinasa ng House of Representatives ang panukalang 2012 General Appropriations Act .

 

Napag-alaman nating  may ilang masasabing nakamit sa ating mga kahilingan:

 

Sa UP: Dinagdagan ng P200 milyon ang alokasyon para sa UP na nakatalaga para sa PGH

 

Sa kalusugan: –Ayon sa Alliance of Health Workers, naragdagan ng P600 milyon ang budget ng Department of Health: P100 milyon para sa East Avenue Medical Center, P50 milyon para sa Jose Fabella Memorial Hospital, P50 milyon para sa Research Institute for Tropical Medicine at dagdag na P100 milyon bawat isa para sa Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, at Philippine Children’s Medical Center.

 

Sa edukasyon: Naisama sa ipinasang house version ng GAA ang mga special provisions na itinulak ng ACT Teachers Partylist: Special Provision No. 4 sa ilalim ng DepEd budget ay nagtalaga ng P1,000 chalk and other classroom supplies allowance mula sa dating P700.  Naipasok din ang Special Provision No. 8 sa Dep Ed budget na nagbibigay prayoridad sa mga kwalipikadong contractual at volunteer teachers sa pag-empleyo ng bagong guro sa Deped  o sa mga LGUs. May ganito ring kahalintulad na probisyon para sa mga state universities and colleges, ang pagbibigay prayoridad sa mga kwalipikadong kontraktwal o part-time faculty para punuan ang mga nabakante o bagong regular na mga posisyon.

 

Sa laban para sa serbisyo sa mga migrante:  naibalik ang P100 milyong Legal Assistance Fund para sa mga OFWs sa budget ng DFA na nawala sa orihinal na panukalang budget ng DBM.

 

Ang laban sa Senado at laban sa bicameral committee

 

Inumpisahan na sa Senado ang talakayan sa 2012 budget at ayon sa kanilang plano, minadali ang deliberasyon  para maipasa ito ng bandang Nobyembre 21.  Malamang kaysa hindi na maipasa ang 2012 budget sa Senado na walang substansyal na  pagbabago at ganito rin ang mangyayari sa gagawing bicameral committee meeting na maaaring gawin sa Nobyembre 29.

 

Kung gayon, mas malaki ang hamon para sa atin na lalong paigtingin ang ating laban para ilantad ang pagiging bingi ng Kongreso sa ating mga kahilingan hindi lamang para sa dagdag na budget sa UP kundi para sa pampublikong serbisyo laluna ang edukasyon at kalusugan na responsibilidad ng pamahalaan na bigyang prayoridad.

Mahalaga ring mairehistro natin na ang limitado na ngang budget ng UP sa 2010 at 2011 ay hindi pa buong nabibigay sa pamantasan. May P20 milyon ang College of Social Work sa 2010 budget para maging mas accessible ang kolehiyo sa matatanda at may mga kapansanan. Patapos na ang taong ito pero ang  P200 milyong alokasyon para sa ERDT ng College of Engineering  sa 2011 budget ay hindi pa rin ibinibigay.Ang mga ito ay bahagi ng  P6.39 bilyon  na “unreleased annual appropriations “ sa UP mula 2002 to 2011 (P6.19 bilyon mula 2002-2010 ayon sa Center for National Budget Legislation at ang P200 milyon para sa ERDT sa 2011 approved budget)

 

Ito’y Pakikibaka ng Sangkatauhan

 

Mahalagang magagap natin ang internasyunal na katangian ng ating kasalukuyang laban para sa mas mataas na budget sa panlipunang serbisyo. Sumambulat noong taong 2008 ang krisis ng pandaigdigang kapitalismo nang ang mga naglalakihang bangko o insitusyong pampinansya sa daigdig ay nagdeklara ng bankruptcy dahil na rin sa sarili nilang mapanlinlang na iskema sa pagkamal ng tubo. Malupit ang  naging epekto nito sa mga mamamayan sa USA. Libo-libo ang nawawalan ng tirahan, trabaho at karapatan sa edukasyon dahil sa tuloy-tuloy na pagbulusok ng ekonomiya na nakaangkla sa mga neoliberal na mga polisiya. Ipinapatupad ang mga neoliberal na polisiyang ito upang salbahin ang kasalatan sa kita ng mga malalaking mamumuhunan, ngunit nauwi ang istratehiyang ito sa pagkalugmok ng sistemang kapitalista sa mas matindi pang krisis. Marahas at nakakamatay ang epekto nito sa mga ordinaryong mamamayan ng daigdig, lalo na ang matagal nang namumuhay sa kahirapan sa ilalim ng sistemang nahuhumaling sa akumulasyon ng kita.

 

Kung kaya’t makikita ngayon na libo-libong mag-aaral at manggagawa ang halos araw-araw na nagpoprotesta sa iba’t-ibang sulok ng daigdig. Kung kaya’t ang ating kasalukuyang pakikibaka ay bahagi ng ating pakikiisa sa mamamayan ng sangkatauhan. Isa itong dakilang pagkakataon na makiniig at makasama sa paglikha ng kasaysayan ang mga mamamayang nakikibaka, anuman ang lahi, kasarian, etnisidad, edad o sektor. Maisasapraktika ngayon ang lahat ng ating pagtataya sa progresibong pagyakap sa pagkakaiba at pagkakaisa. Nakikiisa tayong mga iskolar, mga guro at mga kawani ng bayan sa pandaigdigang pakikitunggali sa sistemang nagpapanatili ng maliit na bilang sa itaas habang pinaghaharian at pinagkakaitan ang karamihan.  Sa makauring tunggalian na ito, hamon natin sa sarili ang ating mapagpasyang pagwawagi.

 

Ang laban para sa karapatan sa edukasyon at kalusugan ay laban sa sistemang inuuna ang dayuhan at iilan  kaysa serbisyo sa mamamayan!

 

 

PAIGTINGIN ANG LABAN SA KONTRA-MAMAMAYAN AT MAKA-DAYUHANG BUDGET AT ADMINISTRASYON NI AQUINO!

BUDGET PARA SA MAMAMAYAN! DI SA IILAN! DI SA DAYUHAN!

EDUKASYON, KALUSUGAN AT SERBISYONG PANLIPUNAN, KARAPATAN NG MAMAMAYAN!

MAKIBAKA PARA SA TUNAY NA PAMBANSANG KALAYAAN AT DEMOKRASYA!

 

PAGHANDAAN ANG KAMPUHAN NG MAMAMAYAN LABAN SA KAHIRAPAN SA MENDIOLA- Disyembre 6-8, 2011

 

 

Text and photos originally published here: http://www.facebook.com/notes/up-kilos-na/hindi-pa-tapos-ang-laban-para-sa-mas-mataas-na-budget-sa-up-edukasyon-kalusugan-/275208682516908

Advertisements