Pahayag ng UP KILOS NA sa insidente ng karahasan kay UP student Lordei Hina at Panawagan para sa Donasyon

Posted on February 3, 2012

2Hustisya para kay Lordei Hina

ANG PAMANTASANG BINABARAT AY PAMANTASANG NAGTITIPID AY PAMANTASANG WALANG KASEGURUHAN AT WALANG KASIGURADUHAN

Pahayag ng UP KILOS NA sa insidente ng karahasan sa mag-aaral ng UP Diliman na si Lordei Hina

Pebrero 2, 2012

Buwan ng pag-ibig at pagmamahalan ang Pebrero. Ngunit sa unang araw ng Pebrero ngayong taon, sinalubong hindi ng pagmamahalan kundi ng karahasan ang Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman (UP Diliman).

Kinokondena ng UP KILOS NA ang marahas na pag-atake at pagnanakaw sa aktibong miyembro  nitong si Bb. Lordei Hina, isang mag-aaral ng BA Political Science ng UP Diliman, miyembro ng Student Alliance for the Advancement of Democratic Rights in UP (STAND-UP), at pangkalahatang kalihim ng Center for Nationalist Studies (CNS). Inatake siya noong Pebrero 1, 2012 sa loob ng opisina ng University Student Council (USC) sa Vinzons Hall kung saan natagpuan siyang duguan at walang malay.

Magpahanggang ngayon ay nasa kritikal na kondisyon at walang malay sa ospital si Lordei. Hindi kayang abutin ng ating mga hinagap ang lalim ng epekto ng karahasang idinulot ng pag-atake kay Lordei: ice pick na tumagos sa utak. At magpahanggang ngayon, iisa pa lamang ang nahuhuli sa mga salarin, isang Danmar Vicencio, habang ang iba pa ay nagtatago sa kung saanmang sukal ng impyerno. Kapwa nakalulungkot at nakapagngangalit rin na ang kasong frustrated murder na inirekomenda ng kapulisan ay ibinaba ng piskal sa kasong serious physical injuries. Walang hustisya sa ganitong inseguridad: inseguridad sa kondisyon, inseguridad sa kaso, inseguridad sa mismong seguridad.

Madaling ibunton sa kakulangan ng epektibong seguridad sa UP Diliman ang nangyaring insidente. Administrador man o miyembro ng komunidad ng UP Diliman ay naghahangad ng pinakamahusay na porma ng seguridad sa pamantasan. Ano, kung gayon, ang tunay na hadlang sa pagseseguro ng seguridad sa kampus?

Mayroon namang “No ID, No Entry” na palisiya sa ilang mga gusali sa unibersidad. Ngunit ang katotohanan, maging ang palisiyang ito ay madali rin namang lusutan tulad nang pagpepresenta ng identification card ng isa sa mga salarin sa naturang krimen at pagsasabing pupunta siya sa opisina ng USC para sa usapin ng UP Fair. Mayroon namang CCTV cameras sa ilang gusali. Ngunit bagama’t nakapagbibigay ang mga ito ng “pakiwari ng may nagbabantay” – isang birtwal na paraan ng pagmamasid at pagpigil na gumawa ng krimen – ay hindi naman talaga nito buong-buong nahahadlangan ang aktwal na perpetrasyon ng krimen.

Kinikilala natin na may mga hakbang ang administrasyon ng UP Diliman sa paghihigpit at pagmomodernisa ng seguridad sa kampus tulad ng “No ID, No Entry” na palisiya at ng paglalagay ng mga CCTV camera sa ilang gusali ng pamantasan. Ngunit kinikilala rin natin na dumudulo pa rin ang usapin sa makabuluhang presensiya ng pisikal na seguridad sa anyo ng mga security personnel. Ang katotohanan, ang bilang ng mga security guard sa UP Diliman ay lumundo mula 149 tungong 112 para sa taong kasalukuyan.

Buong-buong kasalanan ba ito ng isang pamantasan, o ng kahit na anumang paaralan, opisina, establisimiyento at institusyon?

Kalakhan ng mga krimeng nakakabit sa pagnanakaw, maliit man o malaki, ay tulak ng kahirapan. Habang taimtim tayong nananalangin para sa agarang paggaling ni Lordei at para malitis at maparusahan ang mga salarin, lubusan rin nating sinusuri na ang mga krimeng tulad nang naranasan ni Lordei ay bahagi ng mas malaking sistema ng karahasan na bunga ng kapabayaan ng gobyerno.

Partikular sa UP, tulad rin sa iba pang state universities at colleges (SUCs), maiuugat ang kakulangan sa pisikal at modernong seguridad ng pamantasan sa sunod-sunod na pagkaltas sa badyet sa edukasyon ng gobyernong Noynoy Aquino. Malaking porsiyento ng kaltas sa badyet ay nasa Maintenance and Other Operating Expenses (MOOE) at Personnel Services (PS). At para sa taong ito, bumagsak mula 82 milyong piso tungong 69 milyong piso ang inilaan para sa seguridad.

Kung gayon, ang pamantasang binabarat ay pamantasang nagtitipid ay pamantasang walang kaseguruhan at walang kasiguraduhan.

Ang mga insidente ng karahasan kay Lordei, at sa iba pang mga iskolar ng bayan, ay hindi dapat ipagwalang-bahala ninuman, lalong-lalo na ng pamahalaan. Tulad ni Lordei, lider-mag-aaral na marubdob na nakipaglaban para sa mas mataas na badyet para sa edukasyon at serbisyong panlipunan, ang UP KILOS NA ay naninindigan na ang tanging paraan upang maarmasan ng epektibong seguridad ang pamantasan ay ang hindi pag-abandona ng gobyerno sa responsibilidad nito sa pampublikong edukasyon. At na ang panlipunang hustisya, tulad nang iba pang makatao’t makatarungang mga panawagan, ay hindi inaabangan kundi ipinaglalaban!

Hustisya para kay Lordei Hina!

Hulihin at panagutin ang mga maysala!

Ipaglaban ang makatarungang subsidyo para sa edukasyon at serbisyong panlipunan!

* * * *

Panawagan sa Donasyon para kay Lordei Hina:

Sa mga nagnanais na magpadala ng pinansiyal na suporta para sa mga gastusin sa ospital ni Lordei Hina, mangyaring dalhin ito sa opisina ng All UP Academic Employees Union at All UP Workers Union sa Room 102, Vinzons Hall, UP Diliman. Magbibigay po ng acknowledgement receipt para sa inyong mga donasyon. Marami pong salamat at padayon!

Advertisements
Posted in: Diliman