Hinaing at Hulagpos sa Hacienda

Posted on November 15, 2012

0


Hinaing at Hulagpos sa Hacienda:

Ang Patuloy na Pakikibaka ng mga Magsasaka’t Manggagawang Bukid ng Luisita

Nobyembre 15, 2012

Pahayag ng All UP Workers Alliance (All  UP Workers Union at All UP Academic Employees Union)

 

 

Ano ang pinakamatandang problema ng Pilipinas?

 

Kung ang mga magsasaka at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita ang tatanungin, lahat ng kanilang sagot ay dudulo lamang sa isang salita: PYUDALISMO. Ang pinakamatanda at pinakamarahas na problema’t sistemang umaalipin hindi lamang sa lupa kundi lalo’t higit sa mga taong inaagawan ng lupa ng iilang naghaharing pamilya sa bansa. Mula sa pangangamkam ng lupa hanggang sa politikal at pisikal na pagpaslang, saksi ang mga maralitang manggagawang bukid at magsasaka sa dantaong pang-aalipin, pangbubusabos, panlilinlang at pandarahas ng mga panginoong maylupa tulad ng pamilya Cojuangco-Aquino.

 

Ngunit sa loob at labas, at lagpas sa kahon ng pambubulid ng mga Cojuangco-Aquino, ang mga magsasaka’t manggagawang bukid ng Hacienda Luisita ay hindi nanatiling pipi’t bulag na mga saksi. Bagkus, sila’y naging matapang, mapanuri at masigasig sa paglaban sa pang-aapi. Tulad ng iba pang sektor sa bansa na hinihilahil ng naghaharing kaayusan ng iilan, walang ibang ninais ang mga magsasaka’t manggagawang bukid kundi ang lumaya mula sa kanilang mga hinaing at pagkakabusabos – palayain ang lupa, palayain ang nagbubungkal at naglilinang ng lupa.

 

Ilang taon nang ipinagkakait sa mamamayan ang lupa.  Ilang taon nang nililinlang ang mga mamamayan ng Hacienda Luisita. Ilang taon na silang dumaraing. Sa desisyon ng Korte Suprema na ipamahagi na ng pamilya Cojuangco-Aquino ang  lupang Luisita sa mamamayan nito, ang primaryang sumagka rito – at patuloy na humahadlang – ay ang mismong pamilya at personahe ng pangulo ng bansa. Sa pinakabagong aksiyon ng gobyernong Noynoy Aquino, ang listahang kanilang inilabas ay puspos ng panlilinlang at pandaraya! Sa listahan ay nakatala ang mga pangalan ng mga kasambahay at trabahor ng mga kamag-anak ng pangulo. Hindi sila mga manggagawang bukid at magsasaka, bagama’t mahirap at nabubusabos rin sila. Ngunit sila ay kinakasangkapan ng pamilya Cojuangco-Aquino upang magkaroon ng bogus na distribusyon ng lupa, ngunit sa aktwal ay mapanlinlang na kilos lamang upang mapanatili sa kamay ng mga Cojuangco-Aquino ang lupang Luisita.

 

Ang bagong tala ng panlilinlang na ito ay dagdag sa mahabang listahan ng paniniil at pandarahas ng pamilya ng panginoong maylupang Cojuangco-Aquino. Primary sa listahang ito ay ang masaker sa Hacienda Luisita na kumitil sa buhay ng mga lehitimong nagpoprotestang manggagawang bukid. “Never forget,” ika nga. Hindi kailanman dapat pahintulutang mabura sa alaala ng bansa, sa alaala ng mga mamamayan, ang karahasang naging laging sagot ng reaksyonaryong pamahalaan at anarkistang pamilya sa mga umaalmang mamamayan.

 

Kung pyudalismo ang pinakamatandang suliranin ng bansa, ang pinakamatanda namang solusyon sa suliranin ay ang sama-sama o kolektibong pagkilos ng mamamayan. Hind dapat lumimot, at lalo’t higit, hindi dapat magwalang-bahala at magpaanod sa hungkag na mga pangako ng pamahalaan.

 

Kailangang magpunla pang higit upang umani ng higit pang tagumpay. Tulad nang napatunayan na sa kasaysayan ng bansa at sa kasaysayan ng Luisita, ang kalayaan ay hindi libre, ito’y ipinaglalaban. Ang lupa’y libre ngunit ninakaw at kinamkam. Ang lupa, kung gayon, ay kailangang bawiin ng nakararami mula sa pagkahon ng iilan. Ang hinaing ay hindi dapat magpalumo. Ito’y dapat maglinang ng damdaming makabayan at mapagpalaya. Ang hinaing ay kailangang maging mga kamaong wawasak sa monopolyo at pyudalismo. Ang hinaing ay kailangang maging hulagpos.

 

Ano ang pinakamatandang problema ng Pilipinas? Pyudalismo.

 

Ano ang pinakamatinding solusyon sa pinakamatandang suliranin ng bansa? Pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa.

Advertisements
Posted in: Uncategorized