Browsing All posts tagged under »Center for Nationalist Studies«

Pahayag ng UP KILOS NA sa insidente ng karahasan kay UP student Lordei Hina at Panawagan para sa Donasyon

February 3, 2012

2

Hustisya para kay Lordei Hina ANG PAMANTASANG BINABARAT AY PAMANTASANG NAGTITIPID AY PAMANTASANG WALANG KASEGURUHAN AT WALANG KASIGURADUHAN Pahayag ng UP KILOS NA sa insidente ng karahasan sa mag-aaral ng UP Diliman na si Lordei Hina Pebrero 2, 2012 Buwan ng pag-ibig at pagmamahalan ang Pebrero. Ngunit sa unang araw ng Pebrero ngayong taon, sinalubong hindi […]

CNS Statement on the Violent Demolition and Illegal Arrests in Corazon De Jesus

January 12, 2012

0

Karapatan sa Paninirahan Ipaglaban! CNS Statement on the Violent Demolition and Illegal Arrests in Corazon De Jesus Center for Nationalist Studies, UP Diliman   Earlier today, January 11, San Juan City Government showed its true color as a repressive and anti-poor local government contrary to all of its pro-poor propaganda as it ruthlessly demolished the […]